Antibodies to islet cell autoantigens, rotaviruses and/or enteroviruses in cord blood and healthy mothers in relation to the 2010-2011 winter viral seasons in Israel: a pilot study

L M Shulman, C S Hampe, A Ben-Haroush, Y Perepliotchikov, Fariba Vaziri-Sani, S Israel, K Miller, H Bin, B Kaplan, Z Laron

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelPeer review

12 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Antibodies to islet cell autoantigens, rotaviruses and/or enteroviruses in cord blood and healthy mothers in relation to the 2010-2011 winter viral seasons in Israel: a pilot study”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap