Antigenicity and Epitope Specificity of ZnT8 Autoantibodies in Type 1 Diabetes

H Skärstrand, Ake Lernmark, Fariba Vaziri-Sani

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelPeer review

20 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Antigenicity and Epitope Specificity of ZnT8 Autoantibodies in Type 1 Diabetes”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap