Antimicrobial therapy using a local drug delivery system (Arestin) in the treatment of peri-implantitis. I: Microbiological outcomes

G. Rutger Persson, Giovanni E Salvi, Lisa J A Heitz-Mayfield, Niklaus P Lang

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelPeer review

94 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Antimicrobial therapy using a local drug delivery system (Arestin) in the treatment of peri-implantitis. I: Microbiological outcomes”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap