Anxiety, compassion and pride: How emotions elicited by the government’s handling of Covid-19 influences health-promoting behavior

Emma A. Renström, Hanna Bäck

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelPeer review

1 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Anxiety, compassion and pride: How emotions elicited by the government’s handling of Covid-19 influences health-promoting behavior”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap

Samhällsvetenskap