Appetizing and healthy muffins for older consumers

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelPeer review

12 Nedladdningar (Pure)

Sammanfattning

The prevalence of malnutrition among elderly is a serious health problem. This study aims to develop protein enriched muffins in order to increase the intake of protein. The muffins were ensiched by proteins from almond , soy take away proetin protein and whey. It was possible to enrich muffins and the most appreciated muffin was the muffin enriched by almond protein.

OriginalspråkEngelska
Sidor (från-till)962-964
Antal sidor2
TidskriftEC Nutrition
Volym4
Nummer5
StatusPublicerad - 2016

Nationell ämneskategori

  • Medicin och hälsovetenskap (3)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Appetizing and healthy muffins for older consumers”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Citera det här