Application of Rasch analysis in the development and application of quality of life instruments

Alan Tennant, Stephen P. McKenna, Peter Hagell

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel, reviewPeer review

297 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Application of Rasch analysis in the development and application of quality of life instruments”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Samhällsvetenskap

Medicin och livsvetenskap