Approximal fluoride concentration using different fluoridated products alone or in combination

Barbro Särner, D. Birkhed, Peter Lingström

    Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelPeer review

    6 Citeringar (Scopus)

    Fingeravtryck

    Fördjupa i forskningsämnen för ”Approximal fluoride concentration using different fluoridated products alone or in combination”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

    Medicin och livsvetenskap