Arbete, familjeliv och återhämtning: en explorativ studie om "tredje skiftet"

Ulf Ericsson, Pär Pettersson, Leif W. Rydstedt, Elin Ekelund

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelPeer review

87 Nedladdningar (Pure)

Sammanfattning

Med utgångspunkt i dygnsberättelser undersöker föreliggande studie förutsättningar för återhämtning. Baserat på gruppintervjuer och en dagboksstudie med anställda på ett svenskt försäkringsbolag fokuserar vi relationen och spänningen mellan första (arbete), andra (icke betalt hemarbete) och tredje (planering/organisering av andra skiftet) skiftet. Begränsade möjligheter för intern återhämtning under arbetet kompenserades av de flesta deltagarna med extern återhämtning under arbetsfri tid. Att ha ensamt ansvar för tredje skiftet reducerade emellertid möjligheterna för återhämtning under dagen och veckan. Materialet visade att kvinnor i åldern 30-45 - i större utsträckning än andra -  hade huvudansvaret ett komplext tredje skift.

OriginalspråkEngelska
Sidor (från-till)90-107
Antal sidor17
TidskriftArbetsmarknad och arbetsliv
Volym25
Nummer3-4
StatusPublicerad - 2019

Nationell ämneskategori

  • Samhällsvetenskap (5)

Nyckelord

  • arbetsliv
  • familjeliv
  • stress
  • tredje skiftet
  • återhämtning

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Arbete, familjeliv och återhämtning: en explorativ studie om "tredje skiftet"”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Citera det här