Arbetslivsanknuten examination för att stärka studenternas First Year Experience – tre exempel

Forskningsoutput: Bidrag till specialistpublikationArtikel

35 Nedladdningar (Pure)

Sammanfattning

På Högskolan Kristianstad är det en viktig målsättning att utbildningarna ska utmana och stödja studenternas utveckling som individer och professionella, med kunskaper och färdigheter som är eftertraktade på framtida arbetsmarknader (Högskolan Kristianstad, 2020). Som en följd blir samverkan med det omgivande samhället och arbetslivsanknytning centralt. Arbetslivsanknytning har inte bara möjlighet att skapa samhällsrelevanta utbildningar utan också lärandeeffekter genom att fungera som en brygga mellan teori och praktik och hjälpa studenten att förstå hur teori kan ha bäring på reella exempel (Berg, Fors och Willim, 2018). Genom att få syn på hur den kunskap och de färdigheter man utvecklar i utbildningen kan komma till nytta upplever studenten relevans och meningsfullhet, vilket i sin tur kan väcka motivation och engagemang (Vermount och Donche, 2017). Studier har visat att det är av stor vikt att studenter tidigt i utbildningen känner motivation, engagemang och tillhörighet, där First Year Experience (FYE) har introducerats som ett begrepp (Landgren, 2016). Detta kan skapas på flera olika sätt, bland annat genom att tydligt visa på utbildningens framtida relevans. Detta Best Practice ger exempel på hur man tidigt i utbildningen kan låta studenterna lära känna sitt utbildningsområde och skapa en förståelse för programmet och det efterföljande arbetslivet, i syfte att skapa motivation och engagemang samt bidra till lärande.
OriginalspråkSvenska
Sidor7-21
Antal sidor15
Volym2022
Nummer2
SpecialistpublikationHögskolepedagogisk debatt
FörlagKristianstad University Press
StatusPublicerad - 2022-okt.-05

Nationell ämneskategori

  • Pedagogik (50301)

Citera det här