Are cardiac transplant patients more likely to have periodontitis? A case record study.

Jan Lessem, Connie Drisko, Henry Greenwell, G. Rutger Persson, Hubert Newman, Graham Smart, Lydia Hopkins, Jayan Parameshwar, Daniel Fishbein, C Partridge, G Bhat, J Goldsmith

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelPeer review

7 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Are cardiac transplant patients more likely to have periodontitis? A case record study.”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap