Are dabbling ducks major players or merely noise in freshwater ecosystems? a European perspective, with references to population limitation and density dependence

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelPeer review

  5 Citeringar (Scopus)

  Fingeravtryck

  Fördjupa i forskningsämnen för ”Are dabbling ducks major players or merely noise in freshwater ecosystems? a European perspective, with references to population limitation and density dependence”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

  Mark- och miljövetenskap

  Agrikultur & biologi