Are food advertisements promoting more unhealthy foods and beverages over time? evidence from three Swedish food magazines, 1995-2014

Andreas Håkansson

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelPeer review

2 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Are food advertisements promoting more unhealthy foods and beverages over time? evidence from three Swedish food magazines, 1995-2014”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Agrikultur & biologi

Mark- och miljövetenskap

Medicin och livsvetenskap