Are public sector accounting researchers going through an identity shift due to the increasing importance of journal rankings?

Daniela Argento, Jan van Helden

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelPeer review

7 Citeringar (Scopus)
12 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Are public sector accounting researchers going through an identity shift due to the increasing importance of journal rankings?”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Affärsverksamhet och ekonomi

Samhällsvetenskap