Are UN SDGs useful for capturing multiple values of smart city?

Giuseppe Grossi, Olga Trunova

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelPeer review

13 Citeringar (Scopus)
40 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Are UN SDGs useful for capturing multiple values of smart city?”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Affärsverksamhet och ekonomi

Mark- och miljövetenskap

Samhällsvetenskap