Assessing the influence of socioeconomic drivers on Italian municipal financial destabilization

Emma Capalbo, Giuseppe Grossi

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelPeer review

15 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Assessing the influence of socioeconomic drivers on Italian municipal financial destabilization”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Samhällsvetenskap