Assessment by nurses of mood, general behaviour and functional ability in patients with dementia receiving nursing home care

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelPeer review

9 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Assessment by nurses of mood, general behaviour and functional ability in patients with dementia receiving nursing home care”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap

Samhällsvetenskap