Associated factors of stigma toward people with mental illness among university and school students

Omar Al Omari, Atika Khalaf, Sulaiman Al Sabei, Dianne Wynaden, Cherry A. Ballad, Khloud Al Dameery, Mohammad Al Qadire

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelPeer review

1 Citeringar (Scopus)
67 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Associated factors of stigma toward people with mental illness among university and school students”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap