Association between phytoplankton and Vibrio spp. along the southwest coast of India: a mesocosm experiment

Ann-Sofi Rehnstam-Holm, Anna Godhe, Karolina Härnström, Pendru Raghunath, V. Saravanan, Betty Collin, Indrani Karunasagar, Iddya Karunasagar

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelPeer review

  35 Citeringar (Scopus)
  8 Nedladdningar (Pure)

  Fingeravtryck

  Fördjupa i forskningsämnen för ”Association between phytoplankton and Vibrio spp. along the southwest coast of India: a mesocosm experiment”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

  Agrikultur & biologi

  Mark- och miljövetenskap