Att anpassa undervisningen efter eleverna

Forskningsoutput: Övriga bidrag

Sammanfattning

Innehållet i artikeln lyfter praktiknära forskning som synliggör hur olika skolor har arbetat med att skapa inkluderande undervisning för att möta elevers olikheter. I denna forskning ger lärare exempel på hur de arbetar med stödjande strukturer i lärmiljön. 

I artikeln belyses även Universal Design for Learning (UDL) som är ett ramverk för inkludering när det gäller planering, genomförande och utvärdering av undervisning. 

OriginalspråkSvenska
FörlagSkolverket
UtgivningsortStockholm
StatusPublicerad - 2017

Nationell ämneskategori

  • Pedagogik (50301)

Nyckelord

  • specialpedagogik
  • inkludering
  • stöd till elever
  • speciallärare
  • specialpedagog
  • udl

Citera det här