Att erbjuda elever möjlighet att ta till sig kunskaper på olika sätt

Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

Sammanfattning

Den här texten tar sin utgångspunkt i att information behöver presenteras på ett tillgängligt sätt för elever, eftersom olika elever har olika strategier för att känna igen, tolka och förstå olika typer av information. Det innebär att undervisningen behöver planeras så att varierande och flexibla metoder används för att presentera information. En undervisning som är tillgänglig för den variation av elever som finns i en klass är grunden för att alla elever ska ges möjlighet att utvecklas så lång som möjligt. Målsättningen med att utveckla en tillgänglig lärmiljö är att alla elever ska kunna delta utifrån sina egna förutsättningar, erfarenheter och att kunna utöva inflytande över sin utbildning. Med utgångspunkt i att det finns en naturlig variation i elevgruppen som undervisas, kan vi anta att eleverna behöver erbjudas en varierande undervisning som bygger på att eleverna lär på olika sätt och har olika strategier för att t.ex. känna igen mönster. Det innebär att när nytt stoff eller ny information skall introduceras för en grupp, behöver presentationen bygga på elevernas olika sätt att lära och att ta till sig information. 

OriginalspråkSvenska
UtgivningsortStockholm
StatusPublicerad - 2018

Publikationsserier

NamnIngår i Skolverkets "Specialpedagogik för lärande - Tillgänglig lärande genom digitala verktyg"
Nr.Del 3

Nationell ämneskategori

  • Pedagogik (50301)

Nyckelord

  • inkludering
  • specialpedagogik
  • tillgänglighet
  • udl
  • universell design

Citera det här