Att förebygga depressiva symtom hos ungdomar: en pilotstudie

Pernilla Garmy, Ulf Jakobsson, Katarina Steen Carlsson, Agneta Berg, Eva K. Clausson

Forskningsoutput: KonferensbidragPoster

10 Nedladdningar (Pure)

Sammanfattning

Bakgrund: Att främja välmående och psykisk hälsa hos barn och ungdomar är en viktig uppgift för samhället. Psykisk ohälsa, t ex depression och ångest, innebär en försämrad livskvalitet som kan försvåra barnets kognitiva, sociala och känslomässiga funktioner. Att främja en positiv utveckling och förebygga barns och ungas psykiska ohälsa innebär både ett minskat individuellt lidande och minskade samhällskostnader. Förutsättningen är dock att förebyggande åtgärder är effektiva ur såväl hälsomässiga som ekonomiska perspektiv.

Syfte: Att utvärdera det skolbaserade programmet Disa som syftar till att förebygga depressiva symptom hos ungdomar.

Metod:

Studien, som har en kvasiexperimentell design, inkluderade pre-test, post-test och ett-års-uppföljning samt en illustrativ beräkning av interventionens implementeringskostnader. I studien deltog 62 elever i årskurs 8, samt 7 Disa-ledare.

 

Resultat: En majoritet av eleverna och samtliga ledare var nöjda med interventionen. Eleverna, både flickorna och pojkarna, skattade sina depressiva symtom signifikant lägre efter kursen, och för flickorna bestod denna effekt vid ett-års-uppföljningen. Implementeringskostnaderna för de första två åren var cirka 2000 kr per elev.

Slutsats: Positiva resultat av det skolbaserade programmet Disa påvisades, särskilt för flickor. Flera elever tyckte att de fått ett nytt sätt att tänka, och att stämningen förbättrades i klassen.  

 

Svar på frågan “Vad tyckte du om Disa-kursen?”

”Mycket bra! Bättre stämning i klassen efter det! Mysigt!” – Flicka

”Helt okej, märkte ingen skillnad efter. Mådde i och för sig inte dåligt innan heller.” – Flicka

”Den har varit bra, man har fått ett nytt sätt att tänka på.” – Flicka

”Intressant och gav perspektiv” – Pojke

”Tråkigt” - Pojke

 

”Bra att få tips hur man kan undvika negativa tankar snabbt!” – Pojke

OriginalspråkSvenska
StatusPublicerad - 2014
EvenemangSkolsköterskornas kongress 2014 Stockholm 8-9 maj -
Varaktighet: 1980-jan.-01 → …

Konferens

KonferensSkolsköterskornas kongress 2014 Stockholm 8-9 maj
Period80-01-01 → …

Nationell ämneskategori

  • Hälsovetenskap (303)

Citera det här