Att förebygga psykisk ohälsa i skolan: utvärdering av DISA

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapportKapitel i bok

161 Nedladdningar (Pure)

Sammanfattning

Skolan är en värdefull arena för hälsofrämjande arbete enligt såväl gällande skollag som vägledningsdokument för elevhälsan. På många skolor har livskunskap införts på schemat som ett led i det hälsofrämjande arbetet. De senaste decenniernas rapporter om ökande självrapporterad psykisk ohälsa har även lett till lansering av ett flertal manualbaserade (standardiserade) program med syfte att minska utåtagerande beteende, eller för att förebygga stress, depressiva symtom och ångest. Din Inre Styrka Aktiveras (DISA) är ett skolbaserat program som används frekvent på svenska högstadieskolor, framför allt för flickor, men även för pojkar. En utvärdering av DISA är genomförd i form av en doktorsavhandling (Garmy, 2016). I detta kapitel presenteras en sammanfattningav denna undersökning.

OriginalspråkSvenska
Titel på värdpublikationBarnsliga sammanhang
Undertitel på värdpublikationforskning om barns ochungdomars hälsa, välbefinnandeoch delaktighet
RedaktörerBo Nilsson, Eva Clausson
UtgivningsortKristianstad
FörlagKristianstad University Press
Sidor111-121
Antal sidor10
Utgåva5
ISBN (tryckt)978-91-87973-17-8
StatusPublicerad - 2017

Nationell ämneskategori

  • Medicin och hälsovetenskap (3)

Citera det här