Att gestalta och omgestalta sitt ledarskap: verksamhetsnära chefer inom kommunal omsorgsverksamhet reflekterar över chefsroll och arbetets innehåll

    Forskningsoutput: Typer av avhandlingarDoktorsavhandling

    5 Nedladdningar (Pure)

    Sökresultat