Att handleda akademiskt skrivarbete: intervjuer av handledare inom naturvetenskap och naturvetenskaplig didaktik

  Forskningsoutput: Bidrag till specialistpublikationArtikel

  18 Nedladdningar (Pure)

  Sammanfattning

  Det är viktigt att kunna skriva på ett tydligt och övertygande sätt för att lyckas som forskare, en sanning som även gäller inom icke humanistiska discipliner som naturvetenskap och naturvetenskaplig didaktik. Som handledare måste man med andra ord kunna handleda sina forskarstudenter i skrivandets konst. Trots detta förekommer det i stort sett ingen utbildning i hur man handledare forskarstudenter i skrivarbetet. I denna undersökning har jag intervjuat fyra naturvetenskapliga handledare och fyra handledare inom naturvetenskaplig didaktik. Syftet var att försöka få en bild av hur handledare hanterar de språkliga problem som deras forskarstudenter haft och se om det fanns någon skillnad i hur handledning går till inom de två disciplinerna. Generellt visar resultatet av studien att problem med skrivprocessen är mycket likartad hos de två handledargrupperna, även om de till vissa delar arbetar olika. Slutsatsen från intervjuerna är att det är tveksamt om man kan säga att en forskarstuderande har uppnått högskoleförordningens mål, eftersom många gånger handledaren står för en stor andel av texterna. Slutligen ges förslag till värderingskriterier som kan användas av enskilda handledare vid handledning av forskarstuderande i akademiskt skrivarbete.

  OriginalspråkSvenska
  Sidor9-21
  Antal sidor12
  Nummer1
  SpecialistpublikationHögskolepedagogisk debatt
  StatusPublicerad - 2012

  Nationell ämneskategori

  • Pedagogik (50301)

  Citera det här