Att orientera sig i text och bild: skillnader mellan förmodad och faktisk läsning för läsare med dyslexi

Eva Wennås Brante

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelPeer review

Sammanfattning

Artikeln presenterar en fallstudie rörande skillnader mellan faktisk och förmodad läsning. För att belysa fallet har tre unga vuxna med dyslexi undersökts då de läst faktatexter med illustrationer varvid deras ögonrörelser spelats in. Deltagarna har även intervjuats kring hur de uppfattar sin läsning. Syftet är att avtäcka eventuella skillnader mellan faktisk och förmodad läsning för denna grupp av läsare då tidigare läsförståelseforskning haft fokus på goda läsare. ”Mixed methods” användes vid analys av data. Studiens utgångspunkter är läsning i flera modaliteter, ’the simple view of reading’ samt läsförståelse som ett samtidigt processande av delar av texten på flera nivåer. Resultatet, som redovisas i tre narrativ, visar att läsmönstren är delvis omedvetna samt att bilderna betraktas slumpmässigt varvid integrering av information försvåras. Resultatet visar också på problem med avkodning något som försämrar processandet av texten på flera samtidiga nivåer. Resultatet antyder att instruktioner i framförallt bildbearbetning är önskvärt för gruppen av läsare

OriginalspråkSvenska
Sidor (från-till)artikel 12
TidskriftActa Didactica Norge - tidsskrift for fagdidaktisk forsknings- og utviklingsarbeid i Norge
Volym7
Nummer1
StatusPublicerad - 2013
Externt publiceradJa

Nationell ämneskategori

  • Didaktik (50302)

Nyckelord

  • dyslexi
  • fallstudie
  • läsförståelse
  • mixed methods
  • multimedialärande
  • narrativ
  • unga vuxna
  • ögonrörelser

Citera det här