Att skapa förutsättningar för tillhörighet i gymnasieskolan

Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

Sammanfattning

Den här artikeln utgår ifrån forskning om betydelsen av att utbildning bidrar till att elever utvecklar en känsla av tillhörighet samt betydelsen av lärar-elev relationer och kamratrelationer. En grundläggande och bärande idé i texten är att elevers trivsel, välmående och känsla av tillhörighet är basal i deras personliga utveckling och för att de i sin pågående utbildning på ett självständigt sätt ska kunna utveckla nya kunskaper och insikter.
OriginalspråkSvenska
FörlagSkolverket
UppdragsgivareSkolverket
Antal sidor13
StatusPublicerad - 2022-jan.

Nationell ämneskategori

  • Pedagogiskt arbete (50304)

Citera det här