Attention and personality in augmenting/reducing of visual evoked potentials

Georg Stenberg, Ingmar Rosén, Jarl Risberg

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelPeer review

28 Citeringar (Scopus)
3 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Attention and personality in augmenting/reducing of visual evoked potentials”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap

Samhällsvetenskap