Attraktivt och hållbart arbetsliv på människors villkor: Arbete, hälsa och ledarskap med SwAge-modellen i teori och praktik

Forskningsoutput: Bok/rapportBok

Sammanfattning

Hur kan vi skapa ett hållbart arbetsliv där individer mår bra, kan, vill och orkar befinna sig? Hur kan arbetsgivare, organisationer, företag ta till vara på det humankapital som individer utgör? Hur kan hälsa, inklusion, motivation, kunskap och kompetens värnas och utvecklas genom hela arbetslivet? I ett framtidsperspektiv kommer efterfrågan på arbetskraft som kan och vill arbeta till en högre ålder att öka utifrån den globala demografiska förändringen. Att medverka till en god anställningsbarhet (employability) och hälsa är därför en central fråga och uppgift i dagens samhälle och på arbetsplatser. Vid ett allt längre arbetsliv behöver även ålder och åldrande reflekteras i relation till arbetet.Boken beskriver SwAge-modellen (Sustainable Working life for all AGEs). Den teoretiska modellen redogör för de bestämningsområden, på individ-, organi­sations och samhällsnivå, som är viktiga för ett hållbart arbetsliv i alla åldrar, men är även ett praktiskt verktyg i det dagliga arbetet på arbetsplatsen och i samhället. SwAge-modellen lyfter de nio bestämningsområden som påverkar huruvida individer vill ingå i arbetslivet och kan hålla sig anställningsbara, och i deras beslut att arbeta kvar eller lämna arbetsplatsen. I boken presenteras även praktiska åtgärdsförslag och verktyg som kan användas för att medverka till ökad anställningsbarhet och ett mer hållbart arbetsliv för medarbetare i alla åldrar.Attraktivt och hållbart arbetsliv på människors villkor riktar sig till studenter på utbildningar inom personal- och arbetsvetenskap, hälsovetenskap och hälso­pedagogik. Boken kan också användas till utbildningar inom ledarskap och organisation, och lämpar sig för chefer, HR-avdelningar och ledarskaps­konsulenter så väl som medarbetare och fackliga representanter.
OriginalspråkSvenska
UtgivningsortLund
FörlagStudentlitteratur AB
Antal sidor416
Utgåva1
ISBN (tryckt)978-91-44-12566-4
StatusPublicerad - 2021

Nationell ämneskategori

  • Arbetsmedicin och miljömedicin (30303)

Citera det här