Autoimmunity against INS-IGF2 Protein Expressed in Human Pancreatic Islets

Norio Kanatsuna, Jalal Taneera, Fariba Vaziri-Sani, Nils Wierup, Helena Elding Larsson, Ahmed Delli, Hanna Skarstrand, Alexander Balhuizen, Hedvig Bennet, Donald F. Steiner, Carina Torn, Malin Fex, Ake Lernmark

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelPeer review

27 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Autoimmunity against INS-IGF2 Protein Expressed in Human Pancreatic Islets”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap

Kemiska föreningar