Avrapportering avseende pilotprojekt praktiknära examensarbeten i samverkan: Examensarbeten i samverkan

Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

Sammanfattning

Att knyta examensarbetena till skarpa projekt genom samverkan med skolor i olika kommuner gynnar inte bara studenterna på lärarutbildningen och de samverkansparter som bereds möjlighet att utveckla sin verksamhet med hjälp av studenternas undersökningar. Det skapar också möjlighet för yrkesverksamma lärare, i första hand vfu-handledare att utvecklas i rollen som handledare. En möjlighet är att de vfu-handledare som ingår i forskningssamverkan fungerar som ”extra” handledare för studenternas examensarbeten och bistår med handledning i verksamhetsnära frågor och på det sättet själva involveras i praktiknära forskning. Detta kan bidra till ett fördjupat intresse för praktiknära forskning och till att intresse väcks för fortsatta studier på Hkr:s magister/masterprogram och/ eller till försörjningen av doktorander till forskarutbildningen i pedagogiskt arbetet. Samverkan kring praktiknära forskning gynnar inte enbart utvecklingen av undervisningspraktiken och lärarprofessionen, utan möjliggör ytterligare forskningsanknytning av lärarutbildningen genom realiserandet av skarpa projekt.
OriginalspråkSvenska
UppdragsgivareForskningsplattformen Lärande i samverkan
Antal sidor10
StatusPublicerad - 2020-aug.-03

Nyckelord

  • lärarutbildning-- sverige

Citera det här