Awareness of demands and unfairness and the importance of connectedness and security: teenage girls’ lived experiences of their everyday lives

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelPeer review

12 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Awareness of demands and unfairness and the importance of connectedness and security: teenage girls’ lived experiences of their everyday lives”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Samhällsvetenskap

Medicin och livsvetenskap