Bättre stöd åt nyblivna föräldrar till barn med livslångt funktionshinder: förslag till nya riktlinjer

Gerth Hedov, Göran Annerén

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelPeer review

Sammanfattning

Denna artikel har som syfte att uppgradera riktlinjerna för den första informationen och stödet till föräldrar som fått barn med medfödda funktionshinder, tillstånd som är uppenbara omedelbart efter födseln. Slutsatserna är hämtade från en svensk studie om nyblivna föräldrar till ett barn med Downs syndrom – den senaste empiriska nationella genomgången av föräldrars syn på hur informationen och stödet fungerar, publicerad redan 2002.

OriginalspråkSvenska
Sidor (från-till)1477-1479
Antal sidor2
TidskriftLäkartidningen
Volym107
Nummer22
StatusPublicerad - 2010
Externt publiceradJa

Nationell ämneskategori

  • Omvårdnad (30305)

Citera det här