Backer behaviours: an explorative study of investor types in equity crowdfunding

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Backer behaviours: an explorative study of investor types in equity crowdfunding”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Affärsverksamhet och ekonomi