Balance between auditing and marketing: an explorative study

Pernilla Broberg, Timurs Umans, Carl Gerlofstig

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelPeer review

25 Citeringar (Scopus)
18 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Balance between auditing and marketing: an explorative study”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Keyphrases

Social Sciences

Nursing and Health Professions

Economics, Econometrics and Finance