Barn med Downs syndrom: hur tas nyblivna föräldrar om hand?

Gerth Hedov, Göran Annerén

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelPeer review

1 Citeringar (Scopus)
OriginalspråkSvenska
Sidor (från-till)3319-20
Antal sidor3299
TidskriftLäkartidningen
Volym90
Nummer39
StatusPublicerad - 1993
Externt publiceradJa

Nationell ämneskategori

  • Omvårdnad (30305)

Citera det här