Barn som anhöriga: alla barn ska få möjlighet till hälsa och personlig utveckling

Agneta Berghamre Heinz, Lennart Magnusson, Elizabeth Hanson, Ingela Furenbäck

Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

Sammanfattning

Alla barn och unga har rätt att växa upp under trygga och goda förhållanden och få det skydd och stöd som kan behövas för en gynnsam fysisk och social utveckling. Vad gäller barn som anhöriga utsätts de för mångfaldigt större risker att drabbas av såväl sjukdom som sociala problem jämfört med andra barn. Samhället kan gemensamt verka förebyggande genom att minska risk- och stärka skyddsfaktorer för barnen och deras familjer och utveckla och systematiskt följa upp riktade stödinsatser för barnen. Genom utveckling av organisatoriska strukturer och rutiner, enskilda initiativ och engagemang kan bättre förutsättningar för alla barn stärkas. Nka arbetar för att bidra till sådant stöd att närståendes svårigheter inte inkräktar på barnets hälsa, utveckling och skolgång. I denna folder finner Ni flera intressanta exempel på rutiner och insatser till barn som anhöriga. Låt er inspireras och vara delaktiga i detta viktiga uppdrag, att alla barn ska få möjlighet till hälsa, personlig utveckling, utbildning och social delaktighet.

OriginalspråkEngelska
FörlagLinnaeus University, Department of Health and Caring Sciences
StatusPublicerad - 2019
Externt publiceradJa

Nationell ämneskategori

  • Hälsovetenskap (303)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Barn som anhöriga: alla barn ska få möjlighet till hälsa och personlig utveckling”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Citera det här