Barns frågor i lek

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelPeer review

397 Nedladdningar (Pure)

Sammanfattning

I denna studie, som ingår i ett övergripande projekt om lekresponsiv undervisning i förskolan, analyseras de frågor barn ställer under lek. Frågor förstås här som språkliga handlingar som gör något till förgrund och något annat till bakgrund. Frågor indikerar därför vad som är i fokus för barns uppmärksamhet och säger något om hur barn förstår vad de leker. Frågor ses som viktiga att respondera på utifrån en ambition att utforma undervisning responsiv på lek. Syftet med studien var därför att bidra med insikter om vad vi kan lära av barns frågor för att kunna utforma och problematisera förskollärares undervisning i lek. Analysen fokuserar barns frågor i 51 videoobserverade leksituationer där barn och förskollärare deltar. Resultatet visar att barnen i huvudsak ställer frågor i och om leken de är engagerade i (94 av 104 frågor; som om) medan övriga frågor (10) handlar om något som aktualiseras av leken men som handlar om förhållanden utanför denna (som är). Implikationerna av detta resultat för undervisning i förskolan diskuteras.

OriginalspråkSvenska
Sidor (från-till)86-97
Antal sidor11
TidskriftForskning om undervisning och lärande
Volym7
Nummer1
StatusPublicerad - 2019

Nationell ämneskategori

  • Didaktik (50302)

Nyckelord

  • barns frågor
  • förskola
  • lek
  • undervisning

Citera det här