Barns hälsa och delaktighet i barnavårdsutredningar i samband med Barn i Barnahus

Ann-Margreth E. Olsson

Forskningsoutput: KonferensbidragSammanfattning (abstract)

Sammanfattning

I denna delstudie av studien Barn i Barnahus har utforskats huruvida barns psykiska och fysiska hälsa utreds inom ramen för de BBIC-utredningar som socialsekreterarna genomför när barn misstänks vara utsatta för misshandel eller sexuella övergrepp, samt barns delaktighet i de sociala utredningarna. I studien har 32 socialsekreterare individuellt intervjuats om utredningsarbetet i samband med att aktuellt barn besökt Barnahus. Texterna i 108 BBIC-utredningar har innehållsmässigt analyserats. Resultatet i studien visar att för deltagande socialsekreterare innebär samrådsmöten på Barnahuset handledning och konsultation. Läkares inrådan blir styrande. Den kunskap som finns inom hälso- och sjukvården om de barn som socialtjänsten utreder, efterfrågas och tas i allt större utsträckning med i de sociala utredningarna. Att barn förhörts på Barnahus omnämns inte alltid i utredningarna och mycket sällan något mer om besöket på Barnahus. Samtal med barnet har hållit i 75 % av de sociala utredningarna oftast av utredande socialsekreterare. Samtalet kan ha hållits av behandlare inom nyinsatt familjebehandling. Barnets inställning till vad som utredningen visar och föreslår, har noterats i 52 % av utredningarna.  Vidare forskning behövs som följer utvecklingen av socialtjänstens utredningar avseende barnets fysiska och psykiska hälsa också satt i relation till barnets sociala situation samt avseende barnets delaktighet när utredningsarbetet kombineras med behandlingsinsatser.

Konferens

KonferensThe 10th Nordic Conference on Child Abuse and Neglect, Nordic Association for Prevention of Child Abuse and Neglect, Tórshavn, Färöarna, 19-22 augusti 2018
Period80-01-01 → …

Nationell ämneskategori

 • Samhällsvetenskap (5)
 • Medicin och hälsovetenskap (3)

Nyckelord

 • barn
 • barnahus
 • barnavård
 • barns bästa
 • barns delaktighet
 • barns hälsa
 • barns skydd
 • hälsoundersökning
 • samrådsmöten
 • samverkan
 • sociala utredningar
 • socialsekreterare

Citera det här