Bättre möjligheter till tidsbegränsad anställning

Forskningsoutput: KonferensbidragMuntlig presentationPeer review

Sammanfattning

Abstract:
Den 1 juli 2007 trädde två stora förändringar i arbetslivet i kraft. Medan den ena innebar förändringar av lagen om anställningsskydd innebar den andra förändringar av arbetslöshetskassan. Trots massiv kritik från framför allt arbetstagarhåll, bland annat att förändringarna skulle drabba kvinnor som grupp i högre utsträckning än andra, genomfördes förändringarna. Regeringen framhöll att en förenkling av lagstiftningen och färre restriktioner för tidsbegränsad anställning skulle kunna leda till en positiv förändring genom att möjligheten till rekrytering och nyanställning skulle öka och att fler arbetstillfällen skulle skapas samt att det skulle vara mer lönsamt att ta de arbeten som erbjuds än att vara arbetslös.
De nya reglerna har en stark prägling av en individualiserad syn på arbetskraften och regleringen av densamma. Den svenska arbetsrätten befinner sig nu i en brytning från en kollektivistisk syn på arbetstagare till ett mer individualiserat synsätt. De nya reglerna har redan lett till förändringar i form av utträde ur a-kassan och de fackliga organisationerna. Organisationerna är för sin verksamhet i behov av ekonomiskt stöd av sina medlemmar bland annat genom medlemsintäkter. Om medlemstalen viker, minskar möjligheten till inflytande inte endast över de tidigare medlemmarna utan även av möjligheterna att vara med om att teckna kollektiva uppgörelser. Hur kommer de enskildas arbetsrättsliga och sociala ställning att påverkas? En ökad flexibilitet när det gäller visstidsanställningar kan i och för sig leda till en ökad rörlighet av arbetskraften, men arbetstagarnas val att lämna de fackliga organisationerna kommer med största sannolikhet även att leda till att arbetslivets reglering förändras. Projektet syftar dels till att belysa hur de individuella rättigheterna förhåller sig till de kollektiva, dels bidra till den rättsvetenskapliga debatten på arbetslivsområdet genom att föra in ett intersektionellt perspektiv på densamma dels ock öka förståelsen för rättens funktion och verkan som styrmedel i arbetslivet.
OriginalspråkSvenska
StatusPublicerad - 2007-nov.-21
Externt publiceradJa
EvenemangFALF 2007
Ett demokratiskt arbetsliv
– Möjligheter och begränsningar i historien och samtiden
- Arbetslivets museum, Norrköping
Varaktighet: 2007-nov.-202007-nov.-21

Konferens

KonferensFALF 2007
Ett demokratiskt arbetsliv
– Möjligheter och begränsningar i historien och samtiden
OrtNorrköping
Period07-11-2007-11-21

Nationell ämneskategori

  • Samhällsvetenskap (5)

Citera det här