Behandling med proteinreducerad kost vid njursvikt: Majoritet av svenska njurmedicinska enheter tillämpar metoden, visar enkät. [Treatment with protein-restricted diet in renal failure. The majority of Swedish renal units practice the method according to a questionnaire]

Sintra Eyre, Elisabet Rothenberg

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelPeer review

Sammanfattning

Olika synsätt präglar den svenska njursjukvården vad gäller det nutritionella omhändertagandet av patienter med njursvikt utan dialys. En majoritet av Sveriges njurmedicinska kliniker använder proteinreducerad kost vid njursviktsbehandling före dialys. Den lägsta proteinnivån vid proteinreducerad kost (0,3 g/kg kroppsvikt/dag) är inte längre i bruk. Den proteinreducerade kosten har »moderniserats« under de senaste 10 åren. Ordination av fasta proteinnivåer har minskat, medan individuellt beräknade proteinnivåer har ökat, vilket överensstämmer med riktlinjerna från Svensk njurmedicinsk förening. Njursvikt leder ofta till malnutrition. Oberoende av synen på proteinreducerad kost bör njursviktspatienter erbjudas kontakt med legitimerad dietist för optimering av näringsintaget i syfte att förebygga malnutrition.

OriginalspråkSvenska
Sidor (från-till)2089-2093
Antal sidor4
TidskriftLäkartidningen
Volym105
Nummer30-31
StatusPublicerad - 2008
Externt publiceradJa

Nationell ämneskategori

  • Näringslära (30304)
  • Omvårdnad (30305)

Citera det här