Being different and vulnerable: experiences of immigrant African women who have been circumcised and sought maternity care in Sweden

Vanja Berggren, Staffan Bergström, Anna-Karin Edberg

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelPeer review

66 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Being different and vulnerable: experiences of immigrant African women who have been circumcised and sought maternity care in Sweden”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap