Being in a safe haven and struggling against alcohol dependency: the meaning of caring for male patients in advanced addiction nursing

Anna Thurang, Jens Rydström, Anita Bengtsson Tops

    Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelPeer review

    10 Citeringar (Scopus)

    Fingeravtryck

    Fördjupa i forskningsämnen för ”Being in a safe haven and struggling against alcohol dependency: the meaning of caring for male patients in advanced addiction nursing”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

    Medicin och livsvetenskap