Being in want of control: experiences of being on the road to, and making, a suicide attempt

Katarina Skogman Pavulans, Ingrid Bolmsjö, Anna-Karin Edberg, Agneta Öjehagen

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelPeer review

19 Citeringar (Scopus)
5 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Being in want of control: experiences of being on the road to, and making, a suicide attempt”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Samhällsvetenskap

Medicin och livsvetenskap