Being victims or beneficiaries? perspectives on female genital cutting and reinfibulation in Sudan

Vanja Berggren, Souad Musa Ahmed, Y. Hernlund, Eva Johansson, B. Habbani, Anna-Karin Edberg

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelPeer review

26 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Being victims or beneficiaries? perspectives on female genital cutting and reinfibulation in Sudan”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap

Samhällsvetenskap