Between patronage and good governance: organizational arrangements in (local) public appointment processes

Alessandro Sancino, Mariafrancesca Sicilia, Giuseppe Grossi

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelPeer review

13 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Between patronage and good governance: organizational arrangements in (local) public appointment processes”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Samhällsvetenskap