Betygen i skolan: kunskapssyn, bedömningsprinciper och lärarpraxis

Bengt Selghed

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

  Sammanfattning

  Boken är en reviderad upplaga som uppdaterats enligt de nya läroplanerna för grundskolan och gymnasieskolan och den beskriver och analyserar den betygsskala och de kunskapskrav som började gälla hösten 2011. Ambitionen med revisionen från statens sida är att skapa förutsättningar för en rättvis och likvärdig bedömning och betygsättning i landet. Men vad kommer revisionen att innebära för lärare och elever? Kommer lärares bedömningar och betygsättning att bli rättvisa och likvärdiga genom revisionen av kursplaner och en ny, mer differentierad betygsskala? Detta är centrala frågor i boken.

  Boken är viktig för blivande och yrkesverksamma lärare, rektorer, föräldrar och andra med anknytning till och intresse för en väl fungerande och rättssäker svensk skola.

  OriginalspråkSvenska
  UtgivningsortStockholm
  FörlagLiber
  Utgåva2
  ISBN (tryckt)978-91-47-10027-9
  StatusPublicerad - 2011

  Nationell ämneskategori

  • Pedagogik (50301)

  Citera det här