Betygens funktion och framtid

Alli Klapp, Anders Jönsson

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitel i bok

Sammanfattning

I detta kapitel lyfter vi två problematiska sidor av dagens målrelateradebetygssystem, som kan ha negativa och långtgående konsekvenser för ett stort antal elever, men även för samhället i stort. Dessa sidor av betygssystemet handlar dels om betygens likvärdighet och urvalsfunktion, dels om betygsskalan och betygssteget F (dvs. betyget för icke godkänt resultat). Ett utbildningssystem med höga krav på behörighet (betyg) och som dessutom har ett icke godkänt betygssteg (F), riskerar att leda till att elever stängs ute från vidare utbildning såsom gymnasieskolan – trots att denna i dag är informellt obligatorisk och nödvändig för att komma vidare inom utbildningssystemet eller för att få arbete. Frågan är när i utbildningssystemet en formell urvalsfunktion behövs och vilka möjligheter till fortsatt utbildning vi erbjuder elever som får icke godkända betyg.

OriginalspråkSvenska
Titel på gästpublikationPerspektiv på skolans problem
Undertitel på gästpublikationvad säger forskningen?
RedaktörerA. Fejes, M. Dahlstedt
UtgivningsortMalmö
FörlagStudentlitteratur AB
Sidor381-392
Antal sidor11
ISBN (tryckt)9789144133898
StatusPublicerad - 2020

Nationell ämneskategori

  • Pedagogik (50301)

Nyckelord

  • betyg
  • betygsättning

Citera det här