Bidirectional correction in social judgments: how a cue to the risk of bias causes more favorable ratings of some groups but less favorable of others

Øyvind Jørgensen, Martin Bäckström, Fredrik Björklund

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelPeer review

2 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Bidirectional correction in social judgments: how a cue to the risk of bias causes more favorable ratings of some groups but less favorable of others”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Samhällsvetenskap

Medicin och livsvetenskap