Biochemical characteristics and potential applications of ancient cereals: an underexploited opportunity for sustainable production and consumption

Galia Zamaratskaia, Karin Gerhardt, Karin Wendin

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel, reviewPeer review

14 Citeringar (Scopus)
21 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Biochemical characteristics and potential applications of ancient cereals: an underexploited opportunity for sustainable production and consumption”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Agrikultur & biologi