Biomass from wetlands and other valuable conservation areas as substrate for industrial biotechnology

Lennart Mårtensson, Urban Emanuelsson, Bo Mattiasson

Forskningsoutput: KonferensbidragArbetsdokument

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Biomass from wetlands and other valuable conservation areas as substrate for industrial biotechnology”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Mark- och miljövetenskap